Koninklijke Kempische Kynologenclub VZW

47ste Schaal der Kempen

De inrichters behouden zich het recht voor de samenstelling van de jury te wijzigen in geval van overmacht.